Fairford 2008

_PAS3543.NEF
Stratford-upon-Avon - Warwickshire
The Falcon


Foto 12 van 13